Thiết bị mạng ASUS RT-AC1300UHP


Chi tiết sản phẩm

Thiết bị mạng ASUS RT-AC1300UHP

Thiết bị mạng ASUS RT-AC1300UHP

>> Mã sản phẩm: Thiết bị mạng ASUS R

  • >> Tình trạng: CO HANG
  • >> Đơn giá: 1.655.000 vnd

Thiết bị mạng Asus RT-AC1300UHP

- Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz
- Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n/ac
- Tốc độ 2.4GHz: 400Mbps
- Tốc độ 5.0GHz: 867Mbps
- Ăng ten: 4x ngoài

 

Thương hiệu

 ASUS

Số cổng kết nối 5

Số lượng ăng-ten 

4

Tần số hoạt động 

2.4 GHz / 5 GHz

Bộ nhớ

 128 MB Flash - 256 MB RAM

Chuẩn kết nối

 802.11a/b/g/n/ac

Bảo hành: 36 THANG 

 

Thiết bị mạng Asus RT-AC1300UHP 2 - Phong Vũ

Thiết bị mạng Asus RT-AC1300UHP

- Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz
- Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n/ac
- Tốc độ 2.4GHz: 400Mbps
- Tốc độ 5.0GHz: 867Mbps
- Ăng ten: 4x ngoài
 
Bảo hành: 36 THANG 

 

Thiết bị mạng Asus RT-AC1300UHP 2 - Phong Vũ