HỘP ĐẦU MẠNG RJ45 AMP CHÍNH HÃNG


Chi tiết sản phẩm

HỘP ĐẦU MẠNG RJ45 AMP CHÍNH HÃNG

HỘP ĐẦU MẠNG RJ45 AMP CHÍNH HÃNG

>> Mã sản phẩm: HỘP ĐẦU MẠNG RJ45 AM

  • >> Tình trạng: CO HANG
  • >> Đơn giá: 500.000 vnd

Hộp đầu mạng RJ45 AMP chính hãng

Đầu mạng RJ45 AMP (Hàng chính hãng)  Đầu bấm mạng RJ 45 AMP hàng cao cấp chính hãng made in USA. chuyên dùng cho dự án , môi trường nhiễm từ nhiều như : nhà máy , công xưởng

Hộp đầu mạng RJ45 AMP chính hãng

Đầu mạng RJ45 AMP (Hàng chính hãng)  Đầu bấm mạng RJ 45 AMP hàng cao cấp chính hãng made in USA. chuyên dùng cho dự án , môi trường nhiễm từ nhiều như : nhà máy , công xưởng