Thiết bị mạng 16 PORT D-LINK DGS 1016A (NHỰA)


Chi tiết sản phẩm

Thiết bị mạng 16 PORT D-LINK DGS 1016A (NHỰA)

Thiết bị mạng 16 PORT D-LINK DGS 1016A (NHỰA)

>> Mã sản phẩm: Thiết bị mạng 16 POR

  • >> Tình trạng: CO HANG
  • >> Đơn giá: 1.088.000 vnd

Tốc độ 10/100/1000 Base - MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward (Vỏ nhựa).

BAO HANH : 36 THANG 

Tốc độ 10/100/1000 Base - MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward (Vỏ nhựa).

BAO HANH : 36 THANG